Thông tin

Bản quyền

1. Language Link Việt Nam là chủ sở hữu thương hiệu, biểu tượng và nhãn hiệu các sản phẩm/dịch vụ được đăng tải trên trang web này. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng đều không được phép sử dụng bất kỳ thương hiệu, biểu tượng hay nhãn hiệu của các sản phẩm/dịch vụ của Language Link Việt Nam mà không có sự đồng ý bằng văn bản.

2. Toàn bộ thông tin, tài liệu được đăng tải trên trang web này có thể là đối tượng được bảo vệ theo Luật Sở hữu trí tuệ. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào cũng đều không được phép sửa đổi, sao chép, lưu trữ, chuyển tiếp, tăng cường, phân phối, sử dụng những nội dung đó cho mục đích thương mại hoặc phát tán một phần cũng như toàn bộ những tài liệu trên mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Language Link Việt Nam.

3. Language Link Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung của các đường dẫn ra bên ngoài trang web.

1. Thông tin trên trang web

  • Toàn bộ thông tin sản phẩm/dịch vụ được giới thiệu trên trang web này được Language Link Việt Nam cung cấp hợp pháp và chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Đồng thời, quá trình xây dựng và thiết kế nội dung trên trang web không có sự đảm bảo an toàn tuyệt đối, Language Link Việt Nam không cam kết về khả năng nội dung, liên kết có chứa virus, mã độc hay sự thiếu chính xác, phù hợp nào khác. Đồng thời, Language Link Vietnam bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật và cải thiện thông tin và tài liệu đó mà không cần thông báo trước.
  • Toàn bộ thông tin đăng trên trang web này không nhằm mục đích tư vấn chuyên nghiệp. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất và chính xác nhất về các thông tin.

2. Các trang web được kết nối

Language Link Việt Nam không chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin hay các tài liệu từ bất kỳ trang web nào khác được kết nối với trang web này. Khi truy cập và sử dụng nội dung, thông tin và tài liệu từ các trang web khác, Quý khách hàng sẽ chịu mọi rủi ro và tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập/sử dụng đó.

Điều khoản

Quyền riêng tư

1. Các thông tin cá nhân của Quý khách hàng khi cung cấp cho Language Link Việt Nam đều được bảo mật và chỉ sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ, tư vấn của Language Link Việt Nam.

2. Cụ thể, Language Link Việt Nam sẽ:

  • Chỉ thu thập để xử lý các thông tin cá nhân phù hợp trong phạm vi cần thiết để đáp ứng nhu cầu hoạt động cũng như tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý;
  • Đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi;
  • Thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng;
  • Chắc chắn rằng thông tin cá nhân không được chuyển ra ngoài Khu vực kinh tế Việt Nam mà không có biện pháp bảo vệ hoặc thỏa thuận phù hợp từ cá nhân.

3. Ngoài ra, các thông tin liên quan đến việc thao tác và trải nghiệm sử dụng trang web của chúng tôi cũng có thể được thu thập thông qua việc sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie.

4. Lựa chọn của người dùng:

  • Người dùng có thể thông báo với Language Link Việt Nam về yêu cầu không theo dõi và lựa chọn việc cung cấp thông tin.
  • Người dùng cũng có thể tùy ý tắt tùy chọn cookie với trình duyệt trong quá trình sử dụng trang web.

Đối tác của Language Link Academic


Đối tác của
Language Link Academic